a person entering a building photo of building across from our office building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls
 

Matlamat kami di PEYAKIN adalah;

i) Untuk memberikan perlindungan, menanam disisplin, memajukan pendidikan dan berdikari yang dipenuhkan dengan bimbingan.
ii) Untuk mendidik dan membekalkan ilmu dunia dan akhirat supaya mereka menjadi insan yang berjaya.

Wawasan kami adalah untuk memelihara Pertubuhan ini dan dapat membangunkannya dengan pendapatan yang tetap secara sendiri selain sumbangan dari kerajaan dan orang ramai.

 
     
   
 

Misi

i) Memberi peluang kepada anak-anak untuk merasai kehidupan berkeluarga dan mencapai cita-cita mereka.
ii) Mencetuskan dan membangkitkan kesedaran dalam diri anak-anak untuk memajukan diri seterusnya cemerlang dalam bidang akademik, rohani serta sahsiah

Visi

PEYAKIN Klang Selangor dapat melahirkan generasi yang kompetitif, intelektual, berguna serta bertangungjawab kepada keluarga, agama, bangsa dan negara.

 
     
     
     
 
 
 
Segala sumbangan dapat dibuat ke dalam akaun PEYAKIN Selangor © 2013
Bank CIMB Bank
PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM/MISKIN KLANG
120 40000 76 5101