a person entering a building photo of building across from our office building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls building entrance with neon backlit walls
 

Pihak pengurusan PEYAKIN sejak penubuhannya telah berusaha keras untuk menyediakan kemudahan, mendidik dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang kematian ibu-bapa, kematian ayah atau ibu dan anak-anak miskin.

Oleh itu besarlah harapan kami jika pihak Tuan/Puan sudi menyertai kami untuk memberikan pelbagai sumbangan (boleh digunakan untuk zakat dan wakaf) bagi tujuan pembangunan dan penyelenggaraan anak-anak yatim miskin PEYAKIN. Ini termasuk perbelanjaan wang yang diperlukan untuk yuran persekolahan, elaun pembelajaran harian, pengurusan asrama dan juga kakitangan.

Segala bantuan dan sokongan dari pihak Tuan/Puan adalah amat kami hargai dan didahului dengan setinggi-tinggi terima kasih. Sumbangan boleh disalurkan ke;

Bank CIMB Bank
PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM/MISKIN KLANG
120 40000 76 5101

Semua cek / kiriman wang / resit pemindahan akaun, sila alamatkan kepada:

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM/MISKIN KLANG (PEYAKIN)
KM3, JLN HJ SIRAT OFF JLN MERU,
BATU BELAH,
41050 KLANG,
SELANGOR.
atau email: pengurusan@peyakinklangselangor.org
(Penyelia: Pn. Siti Zaleha Bt. Malik)

Kelulusan LHDN telah diberi kepada Pertubuhan Kebajikan Anak yatim/Miskin Klang (PEYAKIN) di mana segala derma wang tunai akan diberi pelepasan cukai pendapatan mengikut perenggan 13 Jadual 6 dalam kelulusan subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP). Penderma hendaklah memberi maklumat berikut kepada kami bagi tujuan pemberian resit rasmi LHDN:

Nama penuh/Nama Syarikat:
Nombor K/P atau No. Daftar Perniagaan:
Alamat penuh:
Tarikh derma:
Jumlah derma:

 
     
     
     
 
 
 
  PEYAKIN Selangor © 2013